Visie, missie en kernwaarden

Visie Stichting VLNDR.

Samen met verschillende stakeholders op kleine en menselijke schaal veilig wonen en zinvolle dagbesteding realiseren. Bedoeld voor alle kwetsbare jongvolwassenen met een verstandelijke beperking die vergeten zijn en die zorg nodig hebben. Dit noemen wij ‘Begeleid Leven’ en gaat verder waar de jeugdzorg voor hen stopt.

Missie Stichting VLNDR.

Stichting VLNDR. biedt een basis voor de verzorging van een veilige woonomgeving en een zinvolle dagbesteding. Samen met sponsoren en alle andere betrokken partijen. ‘Begeleid Leven’ in optima forma en een voorbeeld voor anderen om op verder te bouwen.

Kernwaarden Stichting VLNDR.

Bezieling
We zorgen voor innerlijke motivatie die mensen in beweging brengt. Bezieling levert energie, levenslust, kracht en inspiratie. Bezieling zorgt voor onverwachte resultaten. Het zorgt ook voor rust, ontspanning en een authenticiteit.

Veiligheid
We creëren een omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn en een veilig gevoel heeft. Veiligheid is de basis voor zelfvertrouwen, positivitieit en gelijkwaardigheid.

Zingeving
We willen dat wat we doen in het leven een waarde heeft. Dat het betekenis heeft en nuttig is voor onszelf en voor anderen. We verbinden en zorgen voor elkaar.